Waganieckie Przedsiębiorstwo 

Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi Sp. z o.o.

zajmuje się głównie skupem trzody chlewnej 

i bydła rzeźnego oraz sprzedażą cieląt krzyżówek ras mięsnych.

 

Firma kontynuuje działalność prowadzoną wcześniej przez państwową Spółkę Włocławskie Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi. Obecnie doszła sprzedaż cieląt do dalszego chowu. Załoga to głównie pracownicy dawnej spółki z dużym doświadczeniem. Działalność skupową prowadzimy na zarejestrowanych punktach w terenie, jak też odbieramy zwierzęta prosto z zagrody. Do tego celu wykorzystujemy specjalistyczne samochody wyposażone w wagi elektroniczne. Skupione zwierzęta dostarczamy do wyselekcjonowanych Zakładów Mięsnych w których jest rzetelna klasyfikacja i terminowe zapłaty.